lte logo

espol

  • 1.jpg

Telefon

 STADARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE

 

Plany

taryfowe

Liczba bezpłatnych minut*

przy umowie na czas określony 24 miesiące

Liczba bezpłatnych minut*

przy umowie na czas nieokreślony

Abonament miesięczny

brutto

eWitel 30 60 minut 30 minut 10,00 zł

 

* liczba bezpłatnych minut do wykorzystania w okresie rozliczeniowym na rozmowy strefowe i międzystrefowe

Jednorazowa opłata za aktywację i instalację wynosi 25,00 zł.
Umowę na usługę telefoniczną w promocji na 24 miesiące można zawrzeć pod warunkiem posiadania aktywnej usługi dostępu do Internetu.

 

 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Rodzaj połączenia
Cena za minutę połączenia**
lokalne w sieci CORE SYSTEM i ESPOL 0,02 zł
stacjonarne w kraju 0,08 zł
opłata za połączenia z krajowymi sieciami komórkowymi 0,29 zł

** cena brutto, czas połączeń rozliczany jest z dokładnością do 1 sekundy, opłata za każdą sekundę jest równa 1/60 podanej ceny za minutę połączenia, całkowita opłata zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza, do wszystkich połączeń doliczana jest opłata za rozpoczęcie połączenia w wysokości 0,09 zł brutto. Opłata naliczana jest po wykorzystaniu puli darmowych minut z abonamentu.