lte logo

espol

  • 1.jpg

Internet

CENNIK BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Nazwa taryfy

prędkość maksymalna*

Dla umów na czas

określony 12 miesięcy**

Dla umów na czas

nieokreślony**

LTE/WIMAX do 5 Mb/s

19 zł

75 zł

LTE/WIMAX do 10 Mb/s

24 zł

 80 zł

LTE do 15 Mb/s

29 zł

 85 zł

LTE do 20 Mb/s

34 zł

 90 zł

* Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach. Maksymalna prędkość pobierania dla wszystkich usług mierzona od rutera brzegowego. Prędkość wysyłania wynosi 512 kb/s.

** abonament miesięczny, kwota brutto

 *** Instalacja usługi w promocji: 50 zł

 

CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG - ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURO MONITORINGU

Rodzaj usługi***
Kwota brutto
Nieuzasadnione wezwanie (w przypadku awarii po stronie Klienta) 50,00 zł

Konfiguracja i zabezpieczenie rutera (max 2 urządzenia wifi, każde dodatkowe płatne 10zł)

50,00 zł
Instalacja dodatkowego oprogramowania lub urządzeń niesieciowych (nie obejmuje systemu operacyjnego) 50,00 zł

Kabel do 10 metrów - powyżej płatne dodatkowo 1zł za każdy kolejny metr

50,00 zł
Wymiana kabla od anteny do komputera Klienta 75,00 zł
Naprawa okablowania w domu Klienta 30,00 zł
Wymiana zakończenia kabla RJ45 lub gniazdka sieciowego (bez materiału, dotyczy gniazdka)**
30,00 zł
Zarobienie końcówki antenowej (zarobienie plus końcówka)
30,00 zł
Pomiar (sprawdzenie możliwości technicznych na sprzęcie operatora)
70,00 zł
Instalacja i konfiguracja dekodera DVB-T w promocji MAXeWi
20,00 zł
Ponowna instalacja i aktywacja usług po demontażu urządzeń  300,00 zł
Korzystanie z publicznego stałego adresu IP**** 10 zł/opłata miesięczna
Zmiana stałego publicznego adresu IP na inny 50,00 zł
Instalacja dodatkowego gniazda telefonicznego w lokalu abonenta 35,00 zł
Przeniesienie pojedynczego gniazda telefonicznego w tym samym lokalu (do 5 m) 35,00 zł
Naprawa przyłącza w lokalu abonenta (np. wymiana zakończenia sieci, kabla do 1,5 m) 25,00 zł
Usługa chowania kabla przy instalacji  70,00 zł

 

* cenę pozostałych usług nieujętych w cenniku technik będzie ustalał przed rozpoczęciem wizyty

** cena gniazdka 1 szt. 20zł

*** do każdej wizyty należy doliczyć koszt dojazdu technika w wysokości 20zł (opłata nie obowiązuje na terenie Szczecina)

**** klient automatycznie otrzymuje publiczny adres IP (zmienny). Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stałego publicznego adresu IP na inny. Uwarunkowane jest to możliwościami technicznymi Operatora. Uruchomienie publicznego adresu IP nastąpi w ciągu 24 godzin od podpisania podania.

 
LTEMAX do 20
Mb/s